História

Prvá písomná zmienka vinohradníckej obce Mojmírovce (v minulosti Urmín) pochádza z roku 1156, kedy sa v listine ostrihomského biskupa Martiniusa spomína ako jedna z obcí, odkiaľ je možné vyberať cirkevné poplatky. O tom, že sa v našej obci vždy vyrábalo a predávalo víno, svedčia historické listiny z roku 1290, ktoré dokazujú, že obyvatelia obce nezaplatili poplatky za víno dovážané do Ostrihomu. Iná listina z roku 1315 im zase ukladala povinnosť dodávať víno na Veľkú noc a Vianoce do Ostrihomu. Urmín mal štatút mestečka, mal svoju pečať s erbom symbolizujúcim viničový ker a dva strapce hrozna. Taktiež mal právo usporadúvať trhy a jarmok, právo vlastniť bitúnok a pivovar. Po príchode rodiny Huňadyovcov do našej obce bola poľnohospodárska výroba pozdvihnutá na veľmi vysokú úroveň. Gróf, ako prvý v strednej Európe, začal používať hnojenie pôdy maštaľným hnojom. V Budapešti bola urminská vináreň. Naši vinári tam dovážali víno v špeciálne označených sudoch. Prvé tri hektáre firemných viníc boli založené v roku 1951, ktorý je zároveň rokom vzniku našej firmy. O tri roky neskôr bolo vyrobené prvé víno v priestoroch historickej pivnice grófa Huňadyho. V roku 1988 boli dané do prevádzky nové moderné pivničné priestory v areáli vinice Mojmírovce.

Súčasnosť

Vinohrady sa rozprestierajú na Nitrianskej kopcovine s južnou expozíciou v nadmorskej výške 150-170 m. Väčšina pôdy, na ktorej je vysadený vinič, je černozem na spraši. Plochy viniča patria do teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou 9,8 ºC. Sumár slnečného svitu za vegetáciu je 1227 hodín. Ročný úhrn zrážok je 545 mm. Zo súčasnej plochy 155 ha má z pestovaných odrôd najväčšie zastúpenie Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Chardonnay, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon.

Z ďalších odrôd pestujeme najmä Tramín červený, Rulandské šedé, Sauvignon, Svätovavrinecké a Alibernet. Jedinečnosť polohy, správny výber odrodovej skladby a moderný spôsob obrábania robí z našich viníc miesto, kde je možné dopestovať vysokokvalitné hrozno. Všetko hrozno, ktoré spracovávame v pivničných priestoroch, pochádza výlučne z našich viníc. Vo veľkej miere sa sústreďujeme iba na výrobu akostných vín s prívlastkom. Vo firemných priestoroch sa nachádza moderná technológia na spracovanie hrozna. Hrozno je vďaka tomu v období zberu dopravované z vince na spracovanie za veľmi krátky čas. Samozrejmosťou je šetrné odstopkovanie bieleho hrozna a následné lisovanie na pneumatickom lise. Odkalené mušty fermentujú v nerezových nádobách pod stálou riadenou kontrolou. Rmuty z modrého hrozna nakvášajú vo vinifikátoroch, kde pri kontrolovanej fermentácii dochádza k macerácii farbiva, tanínov a buketných látok. Následne vína vyzrievajú v nerezových nádobách alebo v drevených sudoch v priestoroch našich pivníc. Vyrobené vína si plníme na vlastnej modernej linke. Nafľašované víno skladujeme v klimatizovanom sklade so stálou teplotou. Naše produkty distribuujeme do gastronomických zariadení a vinoték, ale pochutnať si na ňom môžete aj u nás v degustačnej miestnosti.

Hrozno, použité na výrobu vína, je pestované výlučne spôsobom integrovanej produkcie, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu.