Sekretariát predsedu
tel.: 037/77 98 314
fax: 037/77 98 344
sekretariat@pdmoj.sk

Finančný úsek
Ing. Ivan Janiš
tel.: 037/77 98 225-6
mobil: 0905 554 483
ekonom@pdmoj.sk

Výrobný a obchodný úsek
Ing. Daniela Kuklová
tel.: 037/77 98 225-6
mobil: 0915 767 954
kuklova@pdmoj.sk

Oddelenie pôdy a nájmu
Anna Ambrusová
tel.: 037/77 98 342
ambrusova@pdmoj.sk