Sekretariát predsedu
tel.: 037/77 98 314
fax: 037/77 98 344
sekretariat@pdmoj.sk

Oddelenie pôdy a nájmu
Anna Ambrusová
tel.: 037/77 98 342

Predaj ostatných komodít
Ladislav Jančár
tel.: 037/77 98 225-7
mobil: 0905 554 484
jancar@pdmoj.sk

Finančné oddelenie
Ing. Ivan Janiš
tel.: 037/77 98 225-7
mobil: 0905 554 483
ekonom@pdmoj.sk